Δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής Καθοδήγησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Αγράφων