Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση ταλαιπωρεί το 38% των Ελλήνων