Έως 1η Δεκεμβρίου οι αιτήσεις στο πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας