Βουλή: Συγκροτήθηκε σε σώμα η εξεταστική επιτροπή για τα Τέμπη