Βουλή: Η φορολογία των ελευθέρων επαγγελματιών στην αιχμή της κριτικής