Το ταξίδι του Νίκου Γκάλη στο βήμα, ως ο πρώτος Έλληνας στο Naismith Hall of Fame