Νέο Leader 2023-2027: «Μποναμάς» του 2024 οι προσκλήσεις που έρχονται