Δ.Α.Ο. Π.Ε. Καρδίτσας: Υποβολή δικαιολογητικών για αποτίμηση ζημιών στις αγροτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις λόγω της κακοκαιρίας “Daniel”