Εθιμοτυπικές επισκέψεις ΕΑΑΣ Παραρτήματος Καρδίτσας