Κανονικά οι προκαταβολές για αποζημιώσεις φυτικής παραγωγής στη Θεσσαλία