Σειρά επαφών του Δ. Κουρέτα με στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες-Άμεση στήριξη των επιχειρήσεων και των πολιτών της Θεσσαλίας από τα τομεακά προγράμματα της Ε.Ε.