1.150.000 ευρώ στο Δήμο Σοφάδων για κάλυψη αναγκών από τον «Daniel»