Κ. Μητσοτάκης: Έκτακτη ενίσχυση ύψους 350 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο σε νοικοκυριά που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη