Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ζητά από τον ΕΛΓΑ την καταβολή των μέγιστων αποζημιώσεων σε πλημμυροπαθείς παραγωγούς