Χρ. Τριαντόπουλος:Η έκτακτη χρηματοδότηση προς ΟΤΑ της Θεσσαλίας έφτασε τα 96 εκατ. ευρώ μέχρι τώρα-Για αποκαταστάσεις μετά από φυσικές καταστροφές