Αφιέρωμα στο Πολυτεχνείο από τον Σύλλογο Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου Καρδίτσας