Μαρία Σπυράκη στο Politico: 12 δισ. ευρώ ετησίως για τις φυσικές καταστροφές