Με τον Χρ. Τριαντόπουλο συναντήθηκαν ΣΒΘΣΕ και ΣΘΕΒ για τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων