Δίκτυο πόλεων με λίμνες-Διοικητικό Συμβούλιο στο Πετρίλο Αργιθέας