Βράβευση του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας στη Θεσσαλονίκη