Καρδίτσα: Σύλληψη ημεδαπής για παράβαση σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος