Πολιτική αποδοκιμασία του Άδ. Γεωργιάδη από τον πρωθυπουργό, ζήτησε ο Μ. Κατρίνης-Απάντηση Κ. Τσιάρα