Επιταγή ακρίβειας: Πότε θα δοθεί, ποιοι θα την πάρουν