Θέρμανση με ηλεκτρικό ρεύμα: Από την 1η Ιανουαρίου η επιδότηση