Προσθέτει εμπειρία με Τρύφωνα Ζωιτσάκο ο Απόλλων Καρδίτσας