Παρουσίαση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας στο 8ο Δημοτικό Σχολείο για την Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης