Αγιασμός στο «Σπίτι της Αγάπης» Καρδίτσας από τον κ. Τιμόθεο-97.850 μερίδες φαγητού έχουν διανεμηθεί από το Σεπτέμβριο στα Σπίτια της Αγάπης