Ανακοίνωση της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείου-Κ.Υ. Καρδίτσας & Σωματείου Εργαζομένων Κ.Υ. N. Καρδίτσας