Συμμετοχή του 1ου ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας στη Βραδιά του Ερευνητή 2023 στο ΕΜΠ