Συνεχίζονται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας οι επιχειρήσεις