ΕΟΑΣΚ: Πρωτοβουλίες ανάδειξης προβλημάτων και διεκδίκησης αιτημάτων