Σε τελικό στάδιο η γέφυρα Καραϊσκάκη έξω από το Μουζάκι