Καρδίτσα: Εκπαιδευτικές εκδηλώσεις του ΕΚΑΒ για την Παγκόσμια Ημέρα Επανεκκίνησης Καρδιάς