Κ. Αγοραστός: Πάμε μαζί να κάνουμε την Θεσσαλία τον τόπο που θέλουμε. Έχω καταλάβει τι πρέπει να αλλάξω