Δημοτικές εκλογές: Το αποτέλεσμα της σταυροδοσίας στo Δήμο Λίμνης Πλαστήρα