Ευρώπη: Το 2024, οι άνω των 65 θα είναι περισσότεροι από τους κάτω των 15 ετών