Συνεχίζουν το εκτιμητικό τους έργο τα μεικτά κλιμάκια των γεωπόνων