Αυτοψίες σε οικίες του Δήμου Παλαμά από κλιμάκια του ΥΠΕΧΩΔΕ