Ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης Θάνου Σκάρλου με τους Δημότες