Περιφερειακές εκλογές 2023: Στις 22:30 η πρώτη εικόνα για τις περιφέρειες από την Singular