Ωρες Αγιασμού Στα Σχολεία Των Σοφάδων Την Πέμπτη 28/9