Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα οι πρώτες δυο ημέρες του «Elias»