Κλειστά τα σχολεία στο Δήμο Καρδίτσας μέχρι στις 27 Σεπτεμβρίου