«Μαραθώνιος» συναντήσεων του Δημάρχου Λίμνης Πλαστήρα για ενημέρωση της κυβέρνησης & στήριξη στην αποκατάσταση των καταστροφών