Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας με την στήριξη της ΓΕΣΕΕ, στο πλευρό ολόκληρης της Θεσσαλίας