Στην κυκλοφορία η γέφυρα «Αργύρη» και ανοίγει ο δρόμος Μουζάκι – Αργιθέα