Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού Καρδίτσας: Έναρξη λειτουργίας κλειστού κολυμβητηρίου Δ.Ο.Π.Α.Κ