Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Καρδίτσας: Διαχείριση γεωργικών φαρμάκων σε καταστήματα πώλησης και αποθήκες αγροτών στις πλημμυρισμένες περιοχές της ΠΕ Καρδίτσας