Σωματεία-Φορείς Καρδίτσας: Σύσκεψη για απεργία 21 Σεπτέμβρη