Πρόγραμμα περιοδειών υποψηφίου δημάρχου Καρδίτσας κ. Β. Τσιάκου